0520 Hotel PrahaTRANSPARENT

Hotel Praha
Praha

Architektonická studie řeší návrh přestavby secesní vily na moderní hotelové zařízení. Objekt je dlouhodobě nevyužívaný, v současnosti v desolátním stavu a dále chátrá. Návrh předpokládá kompletní rekonstrukci historického objektu, dostavbu střešní nástavby, přístavbu nového apartmánového křídla a vybudování podzemních garáží. Secesní vila má v rámci hotelu dominantní postavení – centrální umístění, hmotové řešení, vstupní recepce, klíčový komunikační prostor spojující apartmánové křídlo, zázemí restaurace a fitness, podzemní garáže a venkovní zahradu s bazénem.

Projekční fáze
2014 – architektonická studie

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Jiří Hysek
Petr Starčevič
Petr Macek

Klient
soukromý investor

Plocha pozemku / zastavěná plocha / užitná plocha
1 594 m2 / 593 m2 / 1 000 m2

SITUACE

PŮDORYS 1.PP

PŮDORYS 1.NP

PŮDORYS 2.NP

PŮDORYS 3.NP

PŮDORYS 4.NP

PŮDORYS 5.NP

ŘEZ HLAVNÍ BUDOVOU

ŘEZ BUDOVOU ZÁZEMÍ